Администраторите на този сайт си запазват правото да разкриват самоличността или всяка друга свързана информация, събрана от този сайт, в случай на официално оплакване или правни действия, произтичащи от използването му.