Писането на кирилица в този сайт е абсолютно задължително и няма да бъдат толерирани никакви отклонения в тази насока!

Вие се съгласявате, чрез използването на този сайт, че няма да публикувате никакви материали, които са неверни, клеветнически, неточни, обидни, вулгарни, нецензурни, сексуално ориентирани, запла?ителни, или по друг начин, в нару?ение на всички местни и международни закони. Вие също се съгласявате да не публикувате никакви материали, защитени с авторски права, ако не притежавате авторските права или писмено съгласие от собственика на защитени с авторски права материали. Спам, реклами, верижни писма, или пирамидални схеми, също са забранени в този сайт.

Вие се съгласявате, чрез използването на този сайт, да получавате съобщения на електронната си поща, която сте използвали при регистрацията на потребителското си име. Тази кореспонденция не може да бъде разглеждана като нежелана поща.

?майте предвид, че е невъзможно за администраторите на този сайт, да се потвърди валидността на публикации. Моля, не забравяйте, че ние не извър?ваме постоянно активно наблюдение на публикувани съобщения. Също така не сме отговорни за съдържанието в тях. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на информацията, която е представена. ?зпратените послания изразяват мнението на авторите им, а не непременно възгледите на този сайт. Всеки, който смята, че публикувано съобщение е нежелателно, може да съобщава на администраторите или модераторите на този сайт незабавно. Администраторите на този сайт си запазват правото да премахват неподходящо съдържание, в рамките на разумен срок, ако преценят, че отстраняването е необходимо. Това е ръчен процес и все пак ние не можем да бъдем в състояние да премахнем или да редактираме тези съобщения незабавно. Това правило се отнася и до профилите на потребителите.

Вие сте напълно отговорни за съдържанието на Ва?ите публикувани съобщения.

Администраторите на този сайт си запазват правото да разкриват самоличността или всяка друга свързана информация, събрана от този сайт, в случай на официално оплакване или правни действия, произтичащи от използването му.

?мате възможност, когато се регистрирате, да изберете Ва?ето потребителско име. Ние препоръчваме да изберете подходящо име, за да сте сигурни, че регистрацията ви няма да бъде премахната заради наличие на неподходящо име. Няма да бъдат толерирани имена с нецензурно съдържание, както и такива с обидно значение в какъвто и да аспект. Вие се съгласявате да не предоставяте паролата си на друго лице. Вие също се съгласявате да не използвате профила на друг потребител по никакъв повод. Ние също препоръчваме да използвате сложна и уникална парола за ва?ия профил, за да се предотврати кражба на профила Ви.

Не се допуска създаването на допълнителни профили от един потребител и при установяване на подобни случаи, допълнителните профили ще бъдат изтрити незабавно.

След като се регистрирате и влезете в този сайт, ще можете да попълните подробен профил. Ва?а е отговорността да представите честна и точна информация. Чрез регистрацията си в този сайт, Вие давате съгласието си да получавате новини от администраторите и модераторите на сайта.

Също така имайте предвид, че този сайт инсталира бисквитка. Бисквитката е текстов файл, съдържащ информация (например ва?ето потребителско име и парола), в ке?а на ва?ия браузър. Това се използва само за да улесни влизането Ви във форума. Софтуерът не събира или изпраща никаква друга форма на информация от и на ва?ия компютър.

Администрацията на сайта си запазва правото да въвежда допълнителни условия и ограничения, като за целта ще бъде публикувана своевременно информация.